Historia ja toiminta-ajatus

Vuosituhannen viimeistä vuosikymmentä voidaan pitää tunnusomaisena spesialiteettien sisäiselle eriytymiselle. Suomen Ortopediyhdistyksen piiristä on perustettu lukuisia alayhdistyksiä profiloimaan erikoisalamme eriytyviä osaamisalueita. Nämä erityisyhdistykset ja Suomen Ortopediyhdistys ovat hakeneet Suomen Lääkäriliitolta erityispätevyyksiä erityisosaamisen tunnustamiseksi. Toistaiseksi tulokset ovat olleet laihoja. Suomessa vankka peruskirurginen runkokoulutus (kirurgian spesialiteetti) on pitkään ollut perustana hyvälle yleiskirurgiselle, myös traumatologiselle päivystysvalmiudelle.

Kehitys on kuitenkin vääjäämättä johtamassa siihen, että eri osaamisalueet kehittyvät yhä pidemmälle, pois yleiskirurgian osaamisalueilta. Myös traumatologiassa ollaan uuden vuosituhannen alussa tilanteessa, jossa yhä useampaan vaikeaan vammaan ollaan kehittämässä uusia, vaikuttavampia hoitomenetelmiä. Vaikeimpien traumojen osalta onkin viime vuosina keskittäminen traumakeskuksiin ollut entistä selvemmin havaittavissa.

Tällaisen kehitysennusteen vuoksi kokoontuivat traumatologiaan paneutuneet ja sitä osaltaan kehittäneet Eero Hirvensalo, Seppo Honkonen, Pentti Kallio, Jan Lindahl, Erkki Tukiainen ja Kimmo Vihtonen 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Kokouksen ajatuksena oli luoda uusi, traumatologian osaamista painottava yhdistys, joka täydentäisi Suomen Ortopediyhdistyksen piiristä orastavaa erityisyhdistysten sarjaa.

Kokouksessa käsiteltiin ehdotusta perusteista ja yhdistyksen säännöistä. Rapuillallisen innoittamana ajatus uuden yhdistyksen perustamisesta vahvistui, ja vilkkaan keskustelun jälkeen alustavista säännöistä muokattiin erityisyhdistykselle perustamissanat. Yhdistykselle valittiin hallitus seuraavasti: pj Hirvensalo, varapuheenjohtaja Tukiainen, sihteeri Lindahl, rahastonhoitaja Hannu Miettinen, jäsenet Kallio ja Vihtonen. Yhdistyksen tarkoitukseksi päätettiin traumatologian erityisosaamisen kehittäminen kirurgian eri osa-alueilla.

Yhdistyksen rekisteröimistä pyydettiin sääntöjen hiomisen jälkeen ja 6.9.2000 yhdistys merkittiin patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Viralliseksi nimeksi tuli Suomen Traumatologiyhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen sallittiin käyttää virallisena nimenä The Finnish Trauma Association. Ensimmäinen yhdistyksen kokous pidettiin 11.11.2000 Operatiivisten päivien yhteydessä Helsingissä järjestäytymiskokouksena. Ensimmäinen tieteellinen kokous pidettiin 29.11.2000 Suomen Lääkäriliiton tiloissa yhdessä HYKS:n Ortopedian ja traumatologian klinikan kanssa, ja siinä käsiteltiin murtumien hoitoa.