Ulkomaiset

ATLS – Advanced Trauma Life Support® for Doctors

ATLS sai alkunsa v. 1976 kun amerikkalainen ortopedin James K Stynerin lentämä pienkone tippui pellolle Nebraskassa. Hänen vaimonsa sai surmansa onnettomuudessa ja lapset loukkaantuivat vakavasti. Tässä yhteydessä James K Styner huomasi traumapotilaiden huonon hoitoketjun ja aloitti yhdessä kollegoidensa kanssa kehittämään järjestelmää loukkaantuneiden potilaiden hoitoon. Ensimmäinen ATLS kurssi järjestettiin 1978. Vuonna 1980 ACS (American College of Surgeons) otti kurssin johto ja vetovastuun.

ATLS:n perusajatuksena on antaa perusteet systemaattisella traumapotilaan hoidolle. Lähtökohtana on yhden lääkärin toteuttama toiminta muun hoitohenkilökunnan kanssa. Kolmipäiväinen kurssi koostuu interaktiivisista luennoista, ”taitoasemista” (skill stations) ja simuloiduista potilastapauksista.

Kurssin ideologiana on systemaattinen ja toistettava traumapotilaan tutkiminen ja hoitaminen. Lyhyeasti ATLS käsittää seuraavat osiot:
– Primary survey
– Secondary survey
– Tertiary survey

Huomioitavaa on, että kurssin tuominen uuteen maahan vaatii, että se tuodaan kyseisen maan kirurgiyhdistyksen kautta. ATLS kursseja ei järjestetä Suomessa.

AO Foundation:in kurssit

Vuonna 1958 perustettiin järjestö, jonka tarkoituksena oli alunperin ohjata tutkimusta luun paranemisesta kiinnittäen erityisesti huomiota mekaanisten tekijöiden vaikutukseen luun paranemisessa. Lisäksi järjestö toimi yhteistyössä sveitsiläisen teollisuuden kanssa kehittäen erilaisia implantteja ja instrumentteja kliiniseen käyttöön. Järjestö aloitti myös dokumentti keskuksen, mikä dokumentoi tarkkaan murtumapotilaiden kirurgiset hoidot, jotta tätä tietoa voitaisiin käyttää tekniikkojen kehittämisessä.

Kokonaisuuden kasvaessa perustettiin joulukuussa 1984 AO Foundation, mikä otti tehtäväkseen tutkimuksen, kehittämisen, kouluttamisen, dokumentoinnin ja kansainvälisen yhteistyön.

AO Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö. Järjestöä johtaa kansainvälinen ryhmä tuki- ja liikuntaelinvammojen hoitoon erikoistuneita kirurgeja AO Foundation järjestää lukuisia kursseja luunmurtumien hoidosta eri puolilla maailmaa.

AO Foundation