Apurahat

STY jakaa vuosittain matka-apurahoja erillisestä vapaamuotoisesta anomuksesta. Apurahan tarkoituksena on auttaa suomalaisia traumakirurgiasta kiinnostuneita lääkäreitä osallistumaan traumakirurgisiin koulutuksiin ja klinikkavierailuihin ulkomailla. Apurahaa on haettavissa ympäri vuoden vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään yhdistykselle osoitteeseen sihteeri@traumasurgery.fi.

Apuraha-anomukset käsitellään kerran vuodessa syyskauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa elo-syyskuun vaihteessa. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.8. kuluvaa vuotta.

Suomen Traumatologiyhdistys ry (STY); apurahojen myöntäminen – vahvistetut ohjemuutokset 14.11.2019

I

Suomen Traumatologiyhdistys ry:n apurahaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, josta käy ilmi apurahan tarkoitus ja mahdollinen muu rahoitus. Apuraha-anomus osoitetaan yhdistyksen nettisivulta löytyvään sähköpostilinkkiin. Apuraha-anomukset käsitellään kerran vuodessa syyskauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa elokuun-syyskuun vaihteessa. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.8. kuluvaa vuotta.

II

Yhdistyksen myöntämien apurahojen määrä ja kokonaiskustannukset suhteutetaan yhdistyksen kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen ja toisaalta apurahan käyttötarkoitukseen. Apurahan anojan tulee olla ollut yhdistyksen hyväksyttynä jäsenenä vähintään 12 kuukauden ajan ennen apurahan anomista, jotta apuraha voidaan myöntää.

III

Yhdistys voi myöntää apurahaa:

 • Ulkomaisiin yli 2 viikkoa kestäviin traumakirurgian oppimiseen tai osaamisen laajentamiseen tähtääviin klinikkavierailuihin: klinikkavierailun kestosta ja muusta rahoituksesta riippuen 1000 – 2500 €.
 • Matka-apurahaa enintään 500 € ulkomaiseen traumatologiseen koulutukseen
 • Hallituksen harkinnan mukaan muuhun traumakirurgiseen palkattomaan projektiin, kuten traumatologista aihetta käsittelevään väitöskirjatyöhön

Apurahaa ei myönnetä:

 • Kaupallisten firmojen järjestämille kursseille
 • Suomessa järjestettäviin koulutuksiin
 • STY:n omiin koulutuksiin
 • Vuosittain toistuviin luento- tai konseptimuotoisiin koulutuksiin (esim. AO-kurssit, ECTES, DSTC, ASSET jne.)

IV

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle alkuperäisiä maksukuitteja vastaan saman (tai viimeistään seuraavan) toimintakauden aikana milloin apuraha on myönnetty. Apurahan saajalta edellytetään kirjallista raporttia (matkakertomus) koulutuksen annista vastineeksi apurahasta. Raportti kirjoitetaan sellaiseen muotoon, että se voidaan muokkaamatta julkaista yhdistyksen nettisivuilla. Apurahan saamiseksi alkuperäiset maksukuitit tulee lähdettää yhdistyksen rahastonhoitajalle (rahastonhoitaja@traumasurgery.fi) ja matkaraportti sihteerille (sihteeri@traumasurgery.fi) koulutuksen jälkeen. Apuraha maksetaan saman (tai viimeistään seuraavan) toimintakauden aikana eli viimeistään 31.8. apurahan myöntämisen jälkeisenä vuotena (esimerkiksi elo-syyskuussa 2022 myönnetyt apurahat maksetaan viimeistään 31.8.2023), eli matkaraportin ja maksukuittien tulee olla lähetettynä hyvissä ajoin tätä ennen.

Mikäli toteutunut matka poikkeaa kestoltaan tai kohteeltaan hakemuksessa esitetystä, arvioi hallitus jo myönnetyn apurahan uudelleen ennen apurahan maksua.


 Hakemuksen lähetysmuoto ja sisältö:

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen sihteeri@traumasurgery.fi. Mikäli lähetät allekirjoitettuja dokumentteja, lähetä ne skannattuina PDF-tiedostoina. Merkitse kaikkien liitteiden tallennusnimeen oma sukunimesi!

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikan valinta
  • Mitä erityisosaamista koulutuspaikassa on?
  • Miten ko. erityisosaamista voidaan jatkossa hyödyntää kotimaassa?
 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään?
 3. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista, tulevista suunnitelluista hakemuksista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista ja ko. apurahojen käyttötarkoituksesta.
 4. Matkan budjetti sekä suunnitelma apurahan käytöstä.
 5. Hakijan CV

Budjetissa voidaan huomioida seuraavat asiat:

 1. Matkakulut
  • Matkakulut kohteeseen (meno-paluu x 1)
 2. Asumiskulut
  • Asunnon vuokra kohteessa
  • Kotimaan asunnon kuluja ja perheen asumis- tai koulukuluja koti- tai kohdemaassa ei huomioida
 3. Lupahakemusten, vakuutusten yms. tarvittavien papereiden kulut
 4. Asumiskulut
 5. Menetetyt palkka-ansiot (summat kirjattava)
  • Maksetaanko palkkaa kotimaasta?
  • Maksetaanko palkkaa ko. klinikasta?

Hakemusten toivotaan olevan huolellisesti laadittuja ja tiiviitä, joissa on mukana vain matkan ja hakijan kirurgisen uran kannalta olennaista informaatiota. Puutteelliset hakemukset voidaan jättää käsittelemättä.