Traumapäivät


Valtakunnalliset Traumapäivät XX järjestetään 18.-20.9.2024 Turussa


Vuonna 2024 järjestyksessä 20. Valtakunnalliset Traumapäivät järjestetään Turussa: Suomen vanhimmassa kaupungissa, joka oli myös Suomen ensimmäinen pääkaupunki. Koulutus järjestetään Aurajoen rannalla Radisson Blu Marina Palace hotellissa ns. nykyisen keskustan puolella ”tois puol jokke”. Historiallisen keskustan eli Turun Tuomiokirkon puolelle ”täl puol jokke” pääsee helposti tutustumaan kaupunkilautta Förillä. Jos Ruisrock jäi kesällä välistä, voi matkalla vastaavaa tunnelmaa käydä nauttimassa Jokilaiva-kierroksella.


Suunnitteilla on festivaalihenkinen tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia traumakirurgisia aiheita. Tiedossa rauhanajan traumatologiaa, jossa käydään läpi uusia tuulia luunmurtumien hoidossa sekä annetaan vinkkejä hankalampiakin tapauksia varten. Väestön vanhetessa päivystyksessä kohdataan yhä useammin monisairaita vammapotilaita, joiden vammamekanismi ja fysiologiset muutokset asettavat haasteita niin diagnostiikalle kuin hoidolle. Lisäksi luvassa on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus rankavammoista: alkuvaiheen hoidosta leikkaussalin kautta teholle. Viimeisenä päivänä käydään läpi urheiluvammoja ja huippu-urheilijan vammahoitoon liittyviä erityispiirteitä.


Kohderyhmänä ovat traumaa leikkaavat ortopedit, käsikirurgit, urheilulääkärit, pehmytkirurgit, akuuttilääkärit, anestesialääkärit ja em. aloille erikoistuvat lääkärit, sekä kaikki lääkärit, jotka hoitavat traumapotilaita työssään. Erikoistumispisteitä päivistä on anottu eri erikoisaloille ja ilmoitetaan myöhemmin.


Ilmoittautuminen alkaa 8.4. Lisätietoja kongressista ja linkki ilmoittautumiseen löytyy osoitteesta www.traumapaivat.fi.



Nähdään syyskuussa Turussa!



Menneet traumapäivät

XIX Valtakunnalliset traumapäivät 27.-29.9.2023 Kotka

Järjestyksessä 19. Valtakunnalliset Traumapäivät järjestettiin 27.-29.9.2023 ensimmäistä kertaa STY:n historian aikana Kotkassa: kaupungissa, joka tunnetaan Meripäivistä ja Junnu Vainion lauluista. Päivillä käsiteltiin monipuolisesti traumatologisia aiheita luunmurtumien hoidon uusista tuulista ja haastavammista tapauksista traumakirurgian psykologiaan, damage control -ortopediaan ja sotavammojen jälkihoitoon. Tapahtuma oli suosittu niin kävijämäärän kuin taloudellisen tilanteekin osalta.

XVIII Valtakunnalliset traumapäivät 21.9.-23.9.2022 Tampere

Järjestyksessä 18. Valtakunnalliset traumapäivät järjestettiin Pirkanmaalla Tampereen Tamperetalolla 21.-23.9.2022. Samalla juhlittiin STY:n 25. vuotissyntymäpäiviä. 

Traumapäivien ohjelma koostui luento-ohjelman lisäksi  monimuoto-opetusta työpajoissa. Tampereen traumapäivien myötä koulutus jatkoi kasvua niin taloudellisesti kuin kävijämäärän osalta.

XVII Valtakunnalliset traumapäivät 29.9.-1.10.2021 Koli

Järjestyksessä 17. Valtakunnalliset traumapäivät järjestettiin Pohjois-Karjalassa Kolilla 29.9.-1.10.2021. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa. Tapahtumassa oli 200 kävijää, ja se oli loppuunmyyty.

Luento-ohjelman lisäksi Traumapäivillä järjestettiin monimuoto-opetusta työpajoissa ja STY Iltakoulu -niminen pienryhmäkeskusteluihin pohjaava opetus. Tapahtuma oli onnistunut niin palautteen kuin kävijämääränkin osalta.

XVI Valtakunnalliset traumapäivät 18.-20.9.2019, Oulu

Valtakunnalliset XVI Traumapäivät järjestettiin Oulussa yhteistyössä Suomen Traumahoitajayhdistyksen (STrHY) kanssa. Koulutus pidettiin Hotelli Lasaretin tiloissa luonnonkauniissa Oulujoen ympäristössä. Avajaispäivänä keskiviikkona pidettiin perinteiseen tapaan yhteisluennot STrHY:n kanssa. Aamupäivän aiheena oli ”Vaikea monikudosvamma päivystyksessä”. Sessiossa käsiteltiin monipuolisesti haastavia pehmytkudosvammoja verisuoni- ja palovammoista hermovammojen diagnostiikkaan ja hoitolinjoihin. Iltapäivän sessio polkaistiin käyntiin monivammapotilaan hoitoketjulla tapaturmapaikalta ensiavun, leikkaussalin ja tehon kautta vuodeosastolle. Keskiviikko huipentui Extreme Trauma-potilastapausselostukseen, jossa paikalla puhujana oli myös itse potilas. Potilaan omakohtainen kertomus tapahtumista, hoidoista ja kuntoutumisesta sekä elämästä tapaturman jälkeen sai kuulijoilta erinomaiset arvioinnit. Illalla järjestettiin perinteinen kurssi-illallinen.

Torstaina keskityttiin luisten vammojen hoitoon. Päivän sessioissa kuultiin erinomaisia luentoja alaraajatraumatologiaan liittyen. Aamupäivän sessiossa käytiin yksityiskohtaisesti läpi proksimaalisen sääriluun murtuman operatiivista hoitoa preoperatiivisesta suunnittelusta murtuman reduktioon ja levytykseen sekä primaarivaiheen tekonivelkirurgiaan asti. Päivä jatkui reisiluun murtumien hoitoa käsittelevillä luennoilla. Luennot käsittivät perusteelliset näytönastekatsaukset lonkkamurtumien hoidon ajoitukseen ja tekniikkaan liittyen sekä reisiluun varren murtumien naulaukseen ante- tai retrogradisella tekniikalla. Iltapäivän ensimmäinen sessio käsitteli kompleksisia alaraajamurtumia. Sessio arvioitiin kuulijoiden toimesta tämänkertaisten Traumapäivien mielenkiintoisimmaksi. Sessiossa käsiteltiin korkean haavainfektioriskin potilaan nilkkamurtumien hoitoa, telaluun murtumia ja sääriluun alaosan murtumia. Torstaipäivän lopuksi kuultiin erinomaiset luennot infektoituneen osteosynteesin hoidosta moniammatillisen tiimin yhteistyönä.

Perjantaina 20.9.2019 luennot aloitettiin yhteissessiolla Luukas-yhdistyksen kanssa. Aamupäivän luennoilla saatiin kattava paketti luutuumorikirurgiaan/traumatologiaan liittyen. Iltapäivän yläraajavamma-sessioissa käsiteltiin kompleksisia proksimaalisia olkaluun murtumia, kyynärnivelen luksaatioita, rannemurtumien hoidon näytönastetta sekä rannemurtumiin liittyviä liitännäisvammoja. Suullinen ja kirjallinen kurssipalaute vuoden 2019 Valtakunnallisista Traumapäivistä oli erinomaista luokkaa.

XV Valtakunnalliset traumapäivät 26-28.9 2018, Jyväskylä

XV Valtakunnalliset traumapäivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa yhteistyössä STRHY:n kanssa. XV traumapäivät keskittyivät arkipäiväisten keskussairaala trauma ongelmien hoitoon ja diagnostiikkaan. Keskiviikkona perinteiset yhteiset  luennot STRHY:n kanssa käsittelivät  avo- ja monimurtumien hoitoa ja hoitostrategioita kentältä-kotiin periaattella. Iltapäivällä käytiin läpi akuutteja kallovammja ja näiden käypähoito- suositusta. Torstaina ja perjantaina käsiteltiin  tavallisimpien murtumien ja vammojen hoitoa eri hoitostrategioilla. Luennoitsijoita oli kutsuttu jokaisesta yliopisto- ja monesta keskussairaala piiristä.

XIV Valtakunnalliset traumapäivät 27.-29.9.2017, Helsinki

Valtakunnalliset XIV Traumapäivät järjestettiin Helsingissä 27.-29.9.2017. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen Traumahoitajayhdistyksen (STrHY) kanssa. Avajaispäivänä keskiviikkona 27.9.17 oli yhteisluennot STrHY:n kanssa. Aamupäivän aiheena oli ”Suuronnettomuus”, jossa käsiteltiin monipuolisesti suuronnettomuuteen varautumista ja käytännön toimintaa sekä kentällä että sairaalassa. Lisäksi kuulimme tuoreita käytännön kokemuksia TYKS:stä liittyen ”Turun puukotuksiin”. Iltapäivällä järjestettiin suosittu interaktiivinen traumasimulaatio-sessio.

Torstaina 28.9.2017 aamupäivällä pidettiin monipuolinen ”Lantiomurtuma ja liitännäisvammat”-sessio ja iltapäivällä STY:n 20-vuotisjuhlasymposium: ”Mikä on muuttunut traumatologiassa 20 vuodessa?”, jossa kokeneet ortopedit kertoivat eri ortopedian alojen muutoksista vuosien mittaan. Illalla järjestettiin STY:n jäsenille avoin ”STY:n 20-vuotisjuhlaillallinen” ravintola Kappelin kellarissa.

Perjantaina 29.9.2017 järjestettiin kaksi päällekkäistä sessiota. ”Lonkkamurtuma ja murskavammat”-sessio käsitteli monipuolisesti mm. vanhuspotilaiden erityispiirteitä ja hankalan lonkkamurtuman eri hoitovaihtoehtoja ja –mahdollisuuksia sekä vaikean alaraajojen ja kasvojen murskavammojen hoitoa ja ylipainehappihoidon mahdollisuuksia traumapotilaan hoidossa.  Toisena vaihtoehtona oli erityisesti nuoremmalle polvelle ja perusterveydenhuollon puolella toimiville suunnattu ”Pientraumaa päivystäjille”-sessio, jossa läpikäytiin varsin kattavasti eri kehonosat ja niiden vammat.

XIII Valtakunnalliset traumapäivät 12.-14.10.2016, Kuopio

Valtakunnalliset XIII Traumapäivät järjestettiin Kuopiossa 12.-14.10.2016. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen Traumahoitajayhdistyksen (STrHY) kanssa. Avajaispäivänä keskiviikkona 12.10.16 oli yhteisluennot STrHY:n kanssa, aiheena oli lasten ja nuorten traumatologia sekä interaktiivinen traumasimulaatio. Torstaina 13.10.2016 oli monipuolista luento-ohjelmaa, sessiot käsittelivät mm. Torakoabdominaaliurologisia vammoja, faskiotomioita, tupakoinnin vaikutusta traumapotilaisiin sekä polven ja nilkan alueen vammoja. Perjantaina 14.10.2016 ohjelmassa oli selkärankavamma-luennot, kallovammat sekä traumapotilaan anestesiologia. Traumapäiville osallistui STY:n kautta kaikkiaan 81 osallistujaa sekä 35 luennoitsijaa. STrHY:n puolesta oli osallistujia yli 120. Näytteilleasettajia oli 13 kappaletta STY:n kautta ja 4 STrHY:n kautta. Traumapäivien iltajuhlaan keskiviikkona 12.10.2016 osallistui näytteilleasettajat sekä kutsuvieraat mukaan lukien kaikkiaan yli 240 henkilöä. Kurssi sai kokonaisuutena hyvää palautetta ja palautteen perusteella muokataan jälleen seuraavien kurssien ohjelmaa. Kurssin taloudellinen tulos oli erinomainen.

XII Valtakunnalliset traumapäivät 30.9.-2.10.2015, Vaasa

Tiivistelmä tulossa pian!

XI Valtakunnalliset traumapäivät 1.-3.10.2014, Turku

STY järjesti XI Valtakunnalliset Traumapäivät Turussa 1.10. – 3.10.2014 yhteistyössä Suomen Traumahoitajayhdistyksen (STRHY) kanssa. STY:n puolelta koulutuspäivien järjestelyvastuun kantoi Niko Strandberg (TYKS). Koulutuspäivät sisälsivät sekä ns. pehmyttä että kovaa traumaa. Lääkäreille tarkoitetulle kurssille osallistui reilut 100 lääkäriä tai muuta traumatologian ammattilaista. Uusi kasvava osallistujaryhmä oli akuuttilääketieteen erikoisalan lääkärit. Valtaosa kurssipalautteeseen vastanneista antoi kurssin luentoaiheille ja luennoitsijoille kiitettävän tai hyvän arvosanan.

X Valtakunnalliset traumapäivät 2.-4.10.2013, Tampere

X Valtakunnalliset Traumapäivät pidettiin 2.-4.10.2013 Tampereen Komediateatterissa sekä uudessa Kirurgisessa Koulutuskeskuksessa. Koulutuspäiville osallistui 115 lääkärikurssilaista ja yli 20 näytteilleasettajaa. Keskiviikon ja torstain luennot pidettiin Komediateatterissa ja luennot käsittelivät monivammapotilaan hoitoa, lantion alueen traumoja, jännevammoja sekä syöpäpotilaan päivstyskirurgiaa. Perjantain pienryhmäkoulutukset pidettiin Kirurgisessa Koulutuskeskuksessa. Pienryhmäkoulutukset sisältivät kadaaverharjoittelua nilkka-, lonkka- ja rannemurtumien leikkaushoidosta. Lisäksi workshop- koulutusta pidettiin trauma-CT:n tulkinnasta ja alipaineimun käytöstä traumahoidossa. Kurssijuhla pidettiin Finlaysonin Palatsissa ruoasta nauttien ja elävän musiikin tahdissa tanssahdellen.  Seuraavat Traumapäivät pidetään Turussa (syksy 2014).

IX Valtakunnalliset Traumapäivät 10.-12.10.2012, Oulu

STY järjesti 10.-12.10.2012 IX Valtakunnalliset Traumapäivät Oulussa yhteistyössä Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa (STRHY). STY:n puolelta koulutuspäivien järjestelyvastuun kantoi Harri Pakarinen Oulusta. Koulutuspäivät sisälsivät sekä ns. pehmyttä että kovaa traumaa. Lääkäreille tarkoitetulle kurssille osallistui noin 100 lääkäriä tai muuta traumatologian ammattilaista. Kaikki kurssipalautteeseen vastanneet antoivat kurssin luentoaiheille ja luennoitsijoille kiitettävän tai hyvän arvosanan. Yksi kurssilainen piti kurssin järjestelyjä tyydyttävänä, mutta 99 % kuitenkin antoi näiltäkin osin kiitettävän tai hyvän arvosanan.

VIII Valtakunnalliset traumapäivät 28.-30.9.2011, Helsinki

Kurssi järjestettiin jälleen Helsingissä. Kohderyhmänä olivat sekä erikoistuvat, että erikoislääkärit. Koulutuspäivillä aiheina olivat: nilkan seudun vammat, hartiaseudun vammat, tylppä rintakehävamma, vatsavamma, sekä yhteissessiona Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa ”avomurtumat ja raajan murskavamma”. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Kurssin budjetti oli selkeästi voitollinen. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 43 ja osallistujia kursseilla oli yhteensä n. 100.

VII Valtakunnalliset traumapäivät 29.9-1.10.2010, Kuopio

Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Kuopiossa. Kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja lisäksi erikoislääkärit. Koulutuspäivillä aiheina olivat: polven alueen murtumat, lonkkamurtumat, yläraajan murtumat, lantionrenkaan murtuman hoidon perusteet, käytännön traumatologian potilastapauksia, alaraajan jännevammat –leikataanko?, pehmytkudostraumatologiaa, sekä yhteissessiona Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa ”liikenneonnettomuus potilaan hoidon järjestely” ja ”toiminta suuronnettomuudessa”. Kurssin budjetti oli selkeästi voitollinen.Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 38 ja osallistujia kursseilla oli yhteensä n. 100.

VI Valtakunnalliset traumapäivät 30.9.-2.10.2009, Turku

Kurssi järjestettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja lisäksi erikoislääkärit. Erityisesti erikoislääkäreille suunnattuja traumaortopedisia sessioita olivat mm. ”Murtuman paraneminen” – sekä ”patologinen murtuma” –sessiot. Yhteisluentoina sekä kirurgi- että hoitajakurssilaisille järjestettiin luento-osiot ”Monivamma- Hälytys, traumateam, diagnostiikka ja toimenpiteet päivystyspoliklinikalla eri sairaaloissa” ja ”Monivammapotilaan hoidon suunnittelu”, joiden puheenjohtajana toimi Eero Gullichsen. Muina puheenjohtajina toimivat Mikko Kirjavainen, Martti Lakovaara, Juha Rantakokko, Niko Strandberg ja Pirkka Vikatmaa. Pehmytkudostrauma osuuden ohjelman oli koonnut Pirkka Vikatmaa. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 36 ja osallistujia kursseilla oli yhteensä n. 100.

V Valtakunnalliset traumapäivät 8.-10.10.2008, Tampere

Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Tampereella. Kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja lisäksi erikoislääkärit. Erityisesti erikoislääkäreille suunnattuja traumaortopedisia sessioita olivat mm. ”Luutumattoman murtuman ja luudefektin hoito” – sekä ”Trauma ja infektio” –sessiot. Yhteisluentoina sekä kirurgi- että hoitajakurssilaisille järjestettiin luento-osiot ”Trauma ja yleissairaudet” ja ”Traumatiimin kehittäminen”, joiden puheenjohtajina toimivat Heikki-Jussi Laine ja Lauri Handolin. Muina puheenjohtajina toimivat Jan Lindahl, Martti Lakovaara, Kari Kanto, Tero Laine ja Minna Laitinen. Pehmytkudostrauma osuuden ohjelman oli koonnut  Ari Leppäniemi. Tässä osuudessa uusina aiheina olivat mm. ”Open abdomenin hoito” ja ”Vatsanpeitteiden defektien myöhäiskorjaus”. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 27. ja osallistujia kursseilla oli yhteensä 125.

IV Valtakunnalliset traumapäivät 10.-12.10.2007, Oulu

Tämä suosittu kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingin ulkopuolella. Lisäksi nimi muutettiin Valtakunnallisesta traumatologian peruskurssista Valtakunnalliseksi traumapäiväksi. Kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja lisäksi erikoislääkärit, joille oli suunnattu mm. ongelmalähtöinen ”mikä meni pieleen” -osio sekä ”Infektoitunut osteosynteesi”  -sessio. Yhteisluentoina sekä kirurgi- että hoitajakurssilaisille järjestettiin luento-osio ”Lääkintä suuronnettomuudessa – kauppakeskuksen räjähdyksestä sairaalaan”, jonka puheenjohtajana toimi Lauri Handolin. Muina aiheina kirurgikurssilaisille olivat ”Lonkkamurtuman käypä hoito -suositus” pj:na Jan Lindahl, ”Säärimurtuman käypä hoito -suositus” pj:na Jukka Ristiniemi, ”Distaaliset raajavammat: jalka ja käsi” pj:na Mikko Kirjavainen ja Tapio Flinkkilä, ” Perussairauksien vaikutukset traumakirurgiaan” pj:nä Hannu Kuokkanen ja ”Infektoitutnut osteosynteesi” pj:nä Martti Lakovaara. Pehmytkudostrauma osuuden ohjelman olivat koonneet Ari Leppäniemi ja Pirkka Vikatmaa. Ojelma käsitteli monipuolisesti pehmytosatraumatologiaa eri kehonosiin  liittyen. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 22. Osallistujia kursseilla oli yhteensä 130 lääkäriä, joista 98 osallistui ortopedis-traumatologiseen koulutukseen ja 56 pehmytosatrauma koulutukseen.

III Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi 24.-25.10.2006 ja II Sisäelintraumatologian kurssi kirurgipäivystäjille 26.10.2006, Helsinki

Molemmat kurssit järjestettiin Helsingissä Biomedicumin tiloissa. III Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi järjestettiin yhdessä Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa. Ensimmäisen päivän luennoista osa (avomurtumien nykyhoito) järjestettiin yhteisluentoina kurssille osallistuneiden hoitajien kanssa. Kahden ensimmäisen päivän aikana käsiteltiin ortopedistraumatologisia aiheita painottaen kuitenkin eri erikoisalojen yhteistyön tärkeyttä, mistä esimerkkinä Diabeetikon ja ASO-potilaiden traumojen erityispiirteet. Kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja toisaalta avoterveyshuollon lääkärit. Puheenjohtajana toimi Jan Lindahl. Kolmannen päivän aiheena oli pehmytkudostraumatologia, vetäjänä toimi Ari Leppäniemi. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli kaikkiaan 25. Osallistujia kursseilla oli kaikkiaan 130 lääkäriä, joista 109 osallistui ortopedis-traumatologiseen koulutukseen ja 56 pehmytosatrauma koulutukseen.

II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi 12-14.10.2005 ja II Sisäelintraumatologian kurssi kirurgipäivystäjille 15.10.2005, Helsinki

Molemmat kurssit järjestettiin Helsingissä Biomedicumin tiloissa. II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi järjestettiin yhdessä Suomen Traumahoitajayhdistyksen kanssa. Ensimmäisen päivän luennoista osa järjestettiin yhteisluentoina hoitajaosallistujien kanssa. Kahden ensimmäisen päivän aikana käsiteltiin ortopedistraumatologisia aiheita ja kohderyhmänä oli nuoret erikoistumassa olevat lääkärit ja toisaalta avoterveyshuollon lääkärit. Puheenjohtajana toimi Jan Lindahl. Kolmannen päivän aiheena oli pehmytkudostraumatologia ja sen vetäjänä toimi Ari Leppäniemi. Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli kaikkiaan 25. Osallistujia kursseilla oli kaikkiaan 130 lääkäriä, joista 109 osallistui ortopedis-traumatologiseen koulutukseen ja 56 pehmytosatrauma koulutukseen.

I Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi 21.-22.10.2004, Helsinki

Ensimmäinen valtakunnallinen Traumatologian peruskurssi järjestettiin Helsingissä Biomedicumin tiloissa 21.-22.10.2004. Kurssi oli jaettu kahteen eri ohjelmaan. Toinen, päivän mittainen kurssi suuntautui pehmytkudostraumatologiaan ja sen vetäjänä toimi Ari Leppäniemi. Kurssin toinen osakurssi käsitteli ortopedistraumatologisia aiheita. Tämän kurssin puheenjohtajana toimi STY:n puheenjohtaja Jan Lindahl. Kurssi oli pääasiassa suunnattu nuorille erikoistumassa oleville lääkäreille ja toisaalta avoterveyshuollon lääkäreille. Kurssi saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän vastaanoton. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli kaikkiaan yli 30. Tilaisuudesta saadun hyvän palautteen rohkaisemana STY:n hallitus päätti aloittaa suunnitelmat vuodelle 2005 vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi.