Stipendit 

Suomen Traumatologiyhdistys jakaa stipendejä parhaille traumatologian alan julkaisuille ja väitöskirjoille edeltävän vuoden ajalta. Kummassakin luokassa myönnetään korkeintaan kolme stipendiä, 500 €/julkaisu ja 1000 €/väitöskirja. Artikkelista palkittavan tulee olla ensimmäinen kirjoittaja. Palkittavien tulee olla STY:n jäseniä stipendin hakuvuoden alussa, ja heidän tulee pitää lyhyt esitelmä julkaisustaan/väitöskirjastaan hakuvuoden Traumapäivillä (osallistumismaksu enintään kolmeksi päiväksi, matkat kotimaassa halvimman kulkuneuvon mukaan sekä järjestäjän valitseman hotellin kulut kahdeksi yöksi korvataan palkittaville).


Palkintoja jaettaessa kiinnitetään huomiota sekä korkeaan tieteelliseen laatuun, että kliiniseen merkittävyyteen suomalaisten traumapotilaiden hoidossa.


Hakemuksen tulee sisältää seuraavat osiot:

1) Lyhyt vapaamuotoinen hakemus

2) Hakijan CV, josta ilmenee myös hakijan yhteystiedot

3) Artikkelista PDF-versio, väitöskirjasta linkki sähköiseen julkaisuun


Stipendihakemukset tulee lähettää osoitteeseen sihteeri@traumasurgery.fi, ja ne käsitellään kerran vuodessa hallituksen kokouksessa touko-kesäkuun aikana. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.4. kuluvaa vuotta. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kokouksen jälkeen sähköpostitse.