Webinaarit

Korona-pandemia jatkuu tehden fyysiset koulutukset suurimmalta osin mahdottomiksi. STY järjestää webinaaripohjoista koulutusta tätä tyhjiötä paikkaamaan. Ensimmäiset webinaarit pidettiin joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021 saaga saa jatkoa. Webinaarit ovat luentopohjaisia ja toteutetaan Zoom-alustalla.


30.3.2021 aiheena on Päivytäjän ABC.  Kurssi on suunnattu erityisesti sairaalan traumapolin päivystäjille, ensiavusta leikkaussaliin.  Tapahtumasta on myönnetty koulutustunteja (3h) seuraavlille aloille: Akuuttilääketietede, Anestesiologia ja tehohoito, Gastroenterologinen kirurgia, Kirurgian runkokoulutus, Lastenkirurgia, Ortopedia ja traumatologia, Plastiikkakirurgia, Sydän- ja rintaelinkirurgia, Urologia, Verisuonikirurgia ja Yleiskirurgia.


31.3.2021 keskitytään takakäpälän ääreisosiin kurssilla Nilkan ja jalkaterän vammat. Kurssi on suunnattu ortopedian takapäivystystä tekeville kirurgeille ja ortopedian ja traumatologian eriytyvää koulutusta tekeville erikoistuville. Tapahtumasta on haettu koulutustunteja (3h) ortopediaan ja traumatologiaan, yleiskirurgiaan, lastenkirurgiaan, kirurgian runkokoulutukseen ja akuuttilääketieteeseen.15.12.2020 puhuttiin pehmytosakirurgisista päivystysongelmista. Kurssi on suunnattu erityisesti keskussairaaloiden pehmotakapäivystystä tekeville kirurgeille, mutta sopii tietysti myös yliopistosairaalassa työskenteleville ja erikoistumiskoulutusta tekeville. 


16.12.2020 keskityttiin ortopedisiin päivystysongelmiin. Kurssi on suunnattu ortopedian takapäivystystä tekeville kirurgeille ja ortopedian ja traumatologian eriytyvää koulutusta tekeville erikoistuville. 

Webinaarit ovat maksuttomia.