Webinaarit

Korona-pandemia jatkuu tehden fyysiset koulutukset suurimmalta osin mahdottomiksi. STY järjestää webinaaripohjoista koulutusta tätä tyhjiötä paikkaamaan. Ensimmäiset webinaarit pidettiin joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. Webinaarit ovat luentopohjaisia ja toteutettiin Zoom-alustalla.


30.3.2021 aiheena oli Päivytäjän ABC.  Kurssi oli suunnattu erityisesti sairaalan traumapolin päivystäjille, ensiavusta leikkaussaliin. 

31.3.2021 keskityttiin takakäpälän ääreisosiin kurssilla Nilkan ja jalkaterän vammat. Kurssi oli suunnattu ortopedian takapäivystystä tekeville kirurgeille ja ortopedian ja traumatologian eriytyvää koulutusta tekeville erikoistuville. 

15.12.2020 puhuttiin pehmytosakirurgisista päivystysongelmista. Kurssi oli suunnattu erityisesti keskussairaaloiden pehmotakapäivystystä tekeville kirurgeille, mutta sopii tietysti myös yliopistosairaalassa työskenteleville ja erikoistumiskoulutusta tekeville. 
16.12.2020 keskityttiin ortopedisiin päivystysongelmiin. Kurssi oli suunnattu ortopedian takapäivystystä tekeville kirurgeille ja ortopedian ja traumatologian eriytyvää koulutusta tekeville erikoistuville. 


Webinaarit olivat suosittuja ja palaute hyvin positiivista, ja niitä suunnitellaan jatkettavan myös ensi vuonna. Lisätietoja webinaareista tulee STY:n nettisivuille ja STY:n jäsenille sähköpostitse.