Webinaarit

Korona- pandemia myötä STY alkoi järjestää myös webinaarimuotoista koulutusta.  Ensimmäiset webinaarit pidettiin joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021, ja webinaarisarja jatkui joulukuussa 2021. Näiden myötä webinaarit alkoivat saada pysyvää jalansijaa kustannustehokkaana koulutusformaattina.


Syksyllä 2022 Suomen Kirurgiyhdistys (SKY), Suomen Ortopediyhdistys (SOY) ja Suomen Traumatologiyhdistys (STY) ovat yhdessä päättäneet pilotoida traumatologia-aiheisen webinaarisarjan talven 2022–2023 aikana. Pilottisarjan tarkoituksena on luodata, onko tämäntyyppinen koulutus houkuttelevaa erikoistuville lääkäreille uusien osaamisperustaisten koulutusohjelmien tukena. Webinaarisarja on tarkoitettu kaikille niille eri kirurgian aloille tai akuuttilääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka työssään tutkivat ja hoitavat traumapotilaita.


 Webinaarisarja tullaan hyväksyttämään erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi kaikille kirurgian aloille sekä akuuttilääketieteeseen. Haettu 4 t webinaaria kohti. Koulutukset käsittävät lyhyen ennakkovalmistautumisen (esimerkiksi videoita tai artikkeleita webinaarin aihepiiriin liittyen). Itse webinaarit perustuvat kouluttajien johdolla käytäviin interaktiivisiin pienryhmäkeskusteluihin. Jotta erikoistuvat lääkärit pystyvät varmistamaan paikkansa webinaareissa, edellytämme ennakkoilmoittautumista. Webinaarisarja on maksuton.


Webinaarisarja kulkee nimellä SKY-SOTKA. Tarkempi ohjelma, aikataulu ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.