Stipendihaku vuoden 2023 traumatologian alan artikkeleista ja väitöskirjoista on alkanut!

11.2.2024

Suomen Traumatologiyhdistys julistaa haettavaksi stipendit vuoden 2023 parhaille traumatologian alan julkaisuille ja väitöskirjoille. Kummassakin luokassa myönnetään korkeintaan kolme stipendiä, 500 €/julkaisu ja 1000 €/väitöskirja. Artikkelista palkittavan tulee olla ensimmäinen kirjoittaja. Palkittavien tulee olla STY:n jäseniä stipendin hakuvuoden alussa, ja heidän tulee pitää lyhyt esitelmä julkaisustaan/väitöskirjastaan hakuvuoden Traumapäivillä (osallistumismaksu enintään kolmeksi päiväksi, matkat kotimaassa halvimman kulkuneuvon mukaan sekä järjestäjän valitseman hotellin kulut kahdeksi yöksi korvataan palkittaville).

Palkintoja jaettaessa kiinnitetään huomiota sekä korkeaan tieteelliseen laatuun, että kliiniseen merkittävyyteen suomalaisten traumapotilaiden hoidossa.


Hakemuksen tulee sisältää seuraavat osiot:
1) Lyhyt vapaamuotoinen hakemus
2) Hakijan CV, josta ilmenee myös hakijan yhteystiedot
3) Artikkelista PDF-versio, väitöskirjasta linkki sähköiseen julkaisuun


Hakuaika päättyy 15.4.2024. Hakemuksia toivotaan osoitteeseen sihteeri@traumasurgery.fi. Hakemukset käsitellään touko/kesäkuun hallituksen kokouksessa, ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.