Yhdistys voi valita vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisiä tarkoitusperiä ylläpitäen ja edistäen kirurgisen traumatologian erityisosaamista. Tähän mennessä yhdistys on valinnut historiansa aikana kolme kunniajäsentä.

Kunniajäsenet:

David V. Feliciano, 2013
Eero Hirvensalo, 2015
Rolf Lefering, 2015

Kunniajäsenten esittely

David V. Feliciano, valittiin kunniajäseneksi 2013

Yhdistyksen historian ensimmäiseksi kunniajäseneksi valittiin vuoden 2013 vuosikokouksessa yhdysvaltalainen verisuonikirurgi ja traumakirurgian merkittävä vaikuttaja David V. Feliciano.

Hän osallistui Helsingissä elokuussa 2013 järjestettyyn Maailman Kirurgiyhdistyksen (ISS) kongressiin (Surgical Week) ja piti siellä Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Suomen Traumatologiyhdistyksen yhteissession Clinical Traumasurgery key note – esityksen aiheesta ”When to operate liver injury”.

David V. Feliciano on myös yksi traumakirurgian alan johtavan oppikirjan Trauma (Seventh Edition, 2013) toimittajista.

Kuva: Ari Leppäniemi (vas.) luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun David V. Felicianolle Philadelphiassa AAST:n (The American Association for Surgery of Trauma) kokouksessa 11.9.2014

Ari Leppäniemi luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun David V. Felicianolle Philadelphiassa AAST:n (The American Association for Surgery of Trauma) kokouksessa 11.9.2014
Eero Hirvensalo, valittiin kunniajäsenksi 2015

Yhdistyksen toinen kunniajäsen valittiin vuonna 2015. Tämä kunnianosoitus osoitettiin Töölön sairaalassa Helsingissä traumatologian yksikössä pitkään toimineelle ortopedian ja traumatologian ylilääkärille Eero Hirvensalolle.

Eero Hirvensalo toimi vuonna 1997 perustetun Suomen Traumatologiyhdistyksen perustamisen primus motorina ja ensimmäisenä puheenjohtajana. Töölön sairaalassa hän on ollut kehittämässä traumapotilaiden hoidon prosesseja ja leikkaustekniikoita, erityisenä kiinnostuksen alueenaan lantiokirurgia.

Eero Hirvensalon vaikutus suuronnettomuustilanteiden organisoinnin ja johtamisen kehittäjänä sekä johtajana valtakunnallisella ja alueellisella tasolla on merkittävä.

Kuva: Tuomas Brinck (oik.) luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun Eero Hirvensalolle Kalastajatorpalla 13.3.2016

Tuomas Brinck luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun Eero Hirvensalolle Kalastajatorpalla 13.3.2016
Rolf Lefering, valittiin kunniajäsenksi 2015

Kolmas kunniajäsen, professori Rolf Lefering Saksasta, valittiin samaisessa vuosikokouksessa 2015 yhdessä Eero Hirvensalon kanssa.

Rolf Lefering toimii Kölniin sijoittuneen Saksan Traumayhdistyksen (Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie) hallinnoiman Saksan Traumarekisterin (TraumaRegister DGU®) ylläpitäjänä ja yhteyshenkilönä.

Traumapotilaiden hoitotietojen rekisteröinti ja vertailu on yksi Suomen Traumatologiyhdistyksen toiminnan tavoitteista. Tässä tarkoituksessa professori Lefering on vuodesta 2012 lähtien toiminut läheisessä yhteistyössä suomalaista traumarekisteritoimintaa edistäen.

Kuva: Tuomas Brinck luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun Rolf Leferingille Kalastajatorpalla 13.3.2016

Tuomas Brinck luovuttaa kunniajäsenen seinätaulun Rolf Leferingille Kalastajatorpalla 13.3.2016