Apurahat

STY jakaa vuosittain 1-2 kpl:tta matka-apurahoja erillisestä vapaamuotoisesta anomuksesta. Apurahan tarkoituksena on auttaa suomalaisia traumakirurgiasta kiinnostuneita lääkäreitä osallistumaan traumakirurgisiin koulutuksiin ja klinikkavierailuihin ulkomailla. Apurahaa on haettavissa ympäri vuoden vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään yhdistykselle osoitteeseen apurahat(a)traumasurgery.fi.

Apuraha-anomukset käsitellään kerran vuodessa syyskauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa elo-syyskuun vaihteessa. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.8. kuluvaa vuotta.

Suomen Traumatologiyhdistys ry (STY); apurahojen myöntäminen – vahvistetut ohjemuutokset 15.11.2018

I

Suomen Traumatologiyhdistys ry:n apurahaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, josta käy ilmi apurahan tarkoitus ja mahdollinen muu rahoitus. Apuraha-anomus osoitetaan yhdistyksen nettisivulta löytyvään sähköpostilinkkiin. Apuraha-anomukset käsitellään kerran vuodessa syyskauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa elokuun-syyskuun vaihteessa. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.8. kuluvaa vuotta.

II

Yhdistyksen myöntämien apurahojen määrä ja kokonaiskustannukset suhteutetaan yhdistyksen kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen ja toisaalta apurahan käyttötarkoitukseen.

III

Yhdistys voi myöntää apurahaa:

  • Ulkomaisiin yli 2 viikkoa kestäviin traumakirurgian oppimiseen tai osaamisen laajentamiseen tähtääviin klinikkavierailuihin: klinikkavierailun kestosta ja muusta rahoituksesta riippuen 1000 – 2500 €.
  • Matka-apurahaa enintään 500 € ulkomaiseen traumatologiseen koulutukseen/kongressiin. Tässä asetetaan etusijalle hakijat, joilla on kongressissa abstrakti/posteri/suullinen esitys.
  • Hallituksen harkinnan mukaan muuhun traumakirurgiseen palkattomaan projektiin.

Apurahaa ei myönnetä:

  • kaupallisten firmojen järjestämille kursseille
  • Suomessa järjestettäviin koulutuksiin
  • STY:n omiin koulutuksiin osallistuville

IV

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle koulutuksen jälkeen ja alkuperäisiä maksukuitteja vastaan. Apurahan saajalta edellytetään kirjallista raporttia (matkakertomus) koulutuksen annista vastineeksi apurahasta. Raportti julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Apurahan saamiseksi alkuperäiset maksukuitit ja matkaraportti tulee lähettää yhdistyksen rahastonhoitajalle ja sihteerille (rahastonhoitaja@traumasurgery.fi & sihteeri@traumasurgery.fi) viimeistään vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä.

VI

Apuraha-anomusten vertailu ja käsittely hallituksen kokouksissa vaatii perehtymistä saapuneisiin anomuksiin. Hallituksen jäsenten on perehdyttävä apuraha-anomuksiin ennen kokousta. Yhdistyksen sihteeri lähettää apuraha-anomukset muulle hallitukselle tarkasteltaviksi ennen syyskauden ensimmäistä kokousta tai hallituksen jäsenet tutustuvat hakemuksiin suoraan yhdistyksen nettisivuilta hallituksen salasanojen avulla.

Myönnetyt apurahat

2015

Ilana Lyytinen 3kk klinikkavierailu, Chris Hani Baragwanath Hospital, Johannesburg 2500€
Marika Kuuskeri 1v, Kliininen fellowship, Toronto General Hospital 2500€

2014

Pia Suomalainen Pelvic Advanced Course, Graz 1000€
Henrik Sandelin ATLS-kurssi, Lindköping 1000€
Lauri Handolin 3kk kliininen jatko-opiskelu, Johannesburg 2500€
Matias Hemmilä AO-kurssi: avaukset ja osteosynteesti, Graz 300€

2013

Elina Lietzen Tukholman DSTC-kurssi 1000€
Olli Savola Davosin kurssi 500€

2012

Antti Launonen Klinikkavierailu Karolinskaan 1000€

2010

Toni-Karri Pakarinen Klinikkavierailu 500€
Berndt Enholm Klinikkavierailu 500€

2009

Mona-Lisa Kujari 500€
Iikka Lantto 500€

2008

Tero Yli-Kyyny Paras trauma-aiheinen julkaisu Stipendi

2007

Jyrki Halinen Paras trauma-aiheinen julkaisu Stipendi