Kurssin tarkoituksena on vuosittain koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta.

Tarkoituksena on myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään (ja keskittämään) vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti hoitotulosten parantamiseksi. Kurssilla on myös tarkoitus selvittää mahdollisia aiheita monikeskus-tutkimuksiin. Kurssin aiheet vaihtuvat vuosittain keskittyen kuitenkin akuutin trauman hoitoon. Kurssille osallistuminen tapahtuu kutsumalla. Yliopistoklinikoille on kurssilla 2-5 paikkaa klinikan koosta riippuen ja aktiivisilla keskussairaaloilla 1-2 paikkaa klinikkaa kohden. Kokonaisosallistuja määrä on 20-25 henkilöä. Kurssin kesto on 2 vrk.

Menneet Traumamaster-kurssit

VIII Traumamaster-kurssi 16-17.4.2015, Hotelli Tammer, Tampere

Järjestyksessään kahdeksannen Traumamaster-kurssin aiheena oli vaikeat alaraajan vammat ja kudospuutokset. Kurssi koostui perinteiseen tapaan neljästä sessiosta: Alaraajan traumaattisen luudefektin hoitolinjat (pj Iikka Lantto, ortopedi ja traumatologi, OYS), Alaraajan traumaattiset pehmytkudosvammat (pj Ilkka Kaartinen, plastiikkakirurgi, TAYS), Raajaa säästävä kirurgia vs. amputaatio (pj Heikki-Jussi Laine, ortopedi ja traumatologi, TAYS), Alaraajan monikudosvamman hoidon organisointi ERVA-alueilla (pj Ilari Pajamäki, ortopedi ja traumatologi, TAYS). Varsinaisten alustusluentojen ja potilastapausten lisäksi kurssilla oli kaksi muuta luentoa. Apuvälineteknikko Pekka Keski-Orvola Suomen proteesimestarit Oy:stä piti erinomaisen luennon alaraajan protetisaatio mahdollisuuksista ja esitteli erilaisia alaraajaproteeseja. Nepalilainen kirurgi Bhim Bahadur Shreemal piti luennon traumapotilaiden hoidosta erittäin rajallisilla resursseilla Nepalin maaseutusairaalassa.

Kurssi-isäntinä toimivat ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Juha Kiiski (TAYS) ja Ilari Pajamäki (TAYS). Paikalla oli yhteensä 18 traumapotilaita hoitavaa kirurgia (12 ortopedia/traumatologia, 3 plastiikkakirurgia, 2 verisuonikirurgia, 1 yleiskirurgi) eri puolilta Suomea, sekä yliopisto- että keskussairaaloista. Palautteen perusteella kurssi oli erittäin onnistunut.

 

VII Traumamaster-kurssi 28. – 29.4.2014, Katisten kartano, Hämeenlinna

Seitsemännen Traumamaster-kurssin aiheena oli pään ja kaularangan alueen vammat. Kurssi koostui neljästä sessiosta: Kaularangan murtuma ja selkäydinvamma (pj. Olli Rytsölä, ortopedia ja traumatologia, HUS), Kaularangan alueen päivystyksellinen dekompressio (pj. Jussi Antinheimo, neurokirurgia, HUS), Sekundaarisen aivovamman paheneminen (pj. Jari Siironen, neurokirurgia, HUS) ja Tylppä kaulasuonivamma (pj. Tuomo Pyhältö, ortopedia ja traumatologia, HUS sekä Pirkka Vikatmaa, verisuonikirurgia, HUS). Kurssi-isäntänä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasi Lauri Handolin (HUS). Yhteistyökumppaneina toimi DePuy Synthes ja Smith&Nephew. Paikalla oli yhteensä 26 traumapotilaita hoitavaa lääkäriä (kaksi radiologia, kolme verisuonikirurgia, neurologi, kahdeksan neurokirurgia ja kaksitoista traumatologia) eri puolilta Suomea. Palautteen perusteella kurssi oli erittäin onnistunut. Hallitus päätti jatkaa järjestämistä vuosittain periaatteella ”pehmeätrauma” ja ”kovatrauma” (vuonna 2015 on ”kovan trauman” vuoro).

VI Traumamaster-kurssi 3.-5.4.2013, Levi-tunturi, Kittilä

Traumamaster-kurssin tarkoituksena on koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Kuudes Traumamaster-kurssi pidettiin 3.-5.4.2013 Levi-tunturilla Kittilässä. Aiheena oli luutumaton säärimurtuma, alaraajavamman jälkeiset deformiteetit, osteomyeliitin hoito ja vaikeat alaraajavammat – milloin amputaatio ratkaisuna. Kurssi-isäntänä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasi Niko Strandberg (Turku). Yhteistyökumppanina toimi Sanofi-Aventis Oy. Alustajina aiheisiin toimivat Tuomas Lassila (Helsinki), Mikko Kirjavainen (Helsinki), Ari Itälä (Turku), Toni-Karri Pakarinen (Tampere) ja Vesa Juutilainen (Helsinki). Paikalla oli yhteensä 26 traumatologia ja plastiikkakirurgia eri puolilta Suomea. Palautteen perusteella kurssi oli onnistunut ja hallitus päätti jatkaa kokouksen järjestämistä vuosittain periaatteella ”pehmeätrauma” ja ”kovatrauma” vuorovuosin.

V Traumamaster-kurssi 7.-8.6.2012 Katisten kartano, Hämeenlinna

Traumamaster-kurssin tarkoituksena on koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Tarkoituksena on myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään ja mahdollisesti keskittämään vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti hoitotulosten parantamiseksi sekä selvittää mahdollisia aiheita monikeskustutkimuksille. Viides Traumamaster-kurssi pidettiin 7.-8.6.2012 Katisten Kartanossa Hämeenlinnassa. Kurssi-isäntinä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Pirkka Vikatmaa ja Vesa Koivukangas. Paikalla oli yhteensä 15 traumatologia eri puolilta Suomea. Ulkomaalaisina luennoitsijoina kurssilla olivat Tiit Meren (Viro) ja Louis Riddez (Ruotsi). Aiheina kurssilla käsiteltiin katastrofi- ja sotakirurgiaa, humanitääristä kirurgista toimintaa sekä elinkohtaisia vammoja ja esiteltiin kotimaisten sairaaloidemme traumajärjestelmiä. Palautteen perusteella kurssi oli erittäin onnistunut ja hallitus päätti edelleen jatkaa kokouksen järjestämistä vuosittain (”pehmeätrauma” ja ”kovatrauma” vuoro vuosin).

IV Traumamaster-kurssi 23-25.3.2011, Suomutunturi

Traumamaster-kurssin tarkoituksena on koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Tarkoituksena on myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään ja mahdollisesti keskittämään vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti hoitotulosten parantamiseksi sekä selvittää mahdollisia aiheita monikeskustutkimuksille. Neljäs Traumamaster-kurssi järjestettiin Suomutunturilla maaliskuussa 2010. Kurssi-isäntinä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Mikko Kirjavainen ja Niko Strandberg. Paikalla oli 21 kirurgia keskustelemassa neljästä valitusta aiheesta. Kurssia pitivät onnistuneena sekä osallistujat että järjestäjät. Kurssin tulos oli aavistuksen tappiollinen.

III Traumamaster-­kurssi 28-­30.4.2010, Suomutunturi

Traumamaster-kurssin tarkoituksena on koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Tarkoituksena on myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään ja mahdollisesti keskittämään vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti
hoitotulosten parantamiseksi sekä selvittää mahdollisia aiheita monikeskustutkimuksille. Kolmas Traumamaster–‐kurssi järjestettiin Suomutunturilla huhtikuussa 2010. Kurssi– isäntänä toimi Tim Söderlund ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Tim Söderlund ja Pirkka Vikatmaa. Paikalla oli 16 kirurgia keskustelemassa neljästä valitusta aiheesta: open abdomen, tylppä vatsavamma, raajan verisuonivamma ja vammapotilaan vuoto ja hyytymisongelmat. Kurssia pitivät onnistuneena sekä osallistujat että järjestäjät. Näyttelystä saadut tulot kattoivat kaikki kurssin kulut.