Apurahojen jako-ohjeet ovat muuttuneet

Suomen Traumatologiyhdistyksen apurahojen jako-ohjeet ovat muuttuneet. Uudet ohjeet vahvistettiin hallituksen kokouksessa 21.1.2015

Suomen Traumatologiyhdistys ry (STY); apurahojen myöntäminen

I

Suomen Traumatologiyhdistys ry:n apurahaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, josta käy ilmi apurahan tarkoitus ja mahdollinen muu rahoitus. Apuraha-anomus osoitetaan yhdistyksen nettisivulta löytyvään sähköpostilinkkiin. Apuraha-anomukset käsitellään kerran vuodessa syyskauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa elokuun-syyskuun vaihteessa. Kokouksessa käsitellään anomukset, jotka ovat saapuneet ennen 15.8. kuluvaa vuotta.

II

Yhdistyksen myöntämien apurahojen määrä ja kokonaiskustannukset suhteutetaan yhdistyksen kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen ja toisaalta apurahan käyttötarkoitukseen.

III

Yhdistys voi myöntää apurahaa:

  • Ulkomaisiin yli 2 viikkoa kestäviin traumakirurgian oppimiseen tai osaamisen laajentamiseen tähtääviin klinikkavierailuihin: klinikkavierailun kestosta ja muusta rahoituksesta riippuen 1000 – 2500 €.
  • Matka-apurahaa enintään 500 € ulkomaiseen traumatologiseen koulutukseen/kongressiin. Tässä asetetaan etusijalle hakijat, joilla on kongressissa abstrakti/posteri/suullinen esitys.
  • Hallituksen harkinnan mukaan muuhun traumakirurgiseen palkattomaan projektiin

Apurahaa ei myönnetä:

  • kaupallisten firmojen järjestämille kursseille
  • Suomessa järjestettäviin koulutuksiin
  • STY:n omiin koulutuksiin osallistuville

IV

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle koulutuksen jälkeen ja alkuperäisiä maksukuitteja vastaan. Apurahan saajalta edellytetään kirjallista raporttia (matkakertomus) koulutuksen annista vastineeksi apurahasta. Raportti julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.

VI

Apuraha-anomusten vertailu ja käsittely hallituksen kokouksissa vaatii perehtymistä saapuneisiin anomuksiin. Hallituksen jäsenten on perehdyttävä apuraha-anomuksiin ennen kokousta. Yhdistyksen sihteeri lähettää apuraha-anomukset muulle hallitukselle tarkasteltaviksi ennen syyskauden ensimmäistä kokousta tai hallituksen jäsenet tutustuvat hakemuksiin suoraan yhdistyksen nettisivuilta hallituksen salasanojen avulla.

Apurahojen hakuohjeeseen voi tutustua täällä.