Ari Leppäniemi ESTES:n presidentiksi

ALMeilahden sairaalan päivystyskirurgian ylilääkäri Ari Leppäniemi on nimetty Euroopan Traumayhdistys ESTES:n presidentiksi yhdistyksen vuosikokouksessa Frankfurtissa 26.5. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on valittu kyseiseen tehtävään. Toimikausi kestää vuoden.

Leppäniemi on yksi Suomen kansainvälisesti kokeneimpia kirurgeja. Hän on toiminut paitsi työtehtävissä lukuisilla konfliktialueilla myös useiden kansainvälisten traumayhdistysten luottamustehtävissä, muun muassa Kansainvälisen trauma- ja päivystyskirurgian yhdistyksen IATSIC:n presidenttinä.

Suhteellisen uutena ja kovaa vauhtia kasvavana yhdistyksenä ESTES on mielenkiintoinen työkenttä, jolla on myös merkittävä haaste: tuoda eurooppalainen traumakirurgia ja sen parissa toimivat lähemmäksi toisiaan.

– Esimerkiksi institutionaalisia jäseniä hyväksytään jäseneksi jatkuvasti enemmän, viimeisimpiä uusia alueellisia yhdistysjäseniä ovat muun muassa Israelin ja Ukrainan traumayhdistykset. ESTES on selkeästi laajenemassa, mikä on erittäin hyvä asia, Leppäniemi sanoo.

Presidenttikautensa teemoiksi Leppäniemi listaa entistä tiivimmän yhteistyön ja paremman kommunikaation ESTES:n ja alueellisten yhdistysten välillä. Myös yksittäisten kirurgien osallistaminen ESTES:n toimintaan on erittäin tärkeää.

– Netti tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeämpi väylä, jolla tavoitamme alueelliset yhdistykset ja yksittäiset kirurgijäsenet. Sinne haluamme jatkossa lisää substanssia, tietoa koulutuksista ja kursseista, mikä palvelee jäsenistöämme paremmin.

ESTES:n olennainen kivijalka on alusta lähtien ollut koulutus. Myös Leppäniemi haluaa presidenttinä lisätä ESTES:n panosta koulutuksen kehittämiseen. Yhdistys on jo nykyisin sekä katastrofitoimintaa simuloivan MRMI-kurssin sekä Suomessakin järjestettävän ETC-kurssin taustalla. Tuoreeltaan yhdistys muutti aikaisemmin koulutuksesta vastaavan sektion kokonaan omaksi komiteakseen.

Lisäksi ESTES julkaisee omaa tieteellistä EJTES-journaalia ja järjestää vuosittaisissa yhdistyksen kolmipäiväisissä kokouksissa myös lukuisia luentoja ajankohtaisista aiheista.

Traumakoulutuksen tulevaisuuteen liittyy Leppäniemen mielestä isoja haasteita paitsi kansallisella myös kansainvälisellä tasolla.

– Kirurgikoulutus eriytyy jatkuvasti enemmän kapeammille aloille, jopa yksielinkirurgiaan, kuten haimaan tai olkapäähän. Mutta toisaalta taas päivystyskirurgiassa ei voi olla samanaikaisesti 20 päivystäjää, Leppäniemi sanoo

– Suomessa tämä kysymys on erittäin ajankohtainen tulossa olevien rakennemuutosten ja päivystysasetusten takia. Tulevat erva-alueiden järjestelyt vaikuttavat siis olennaisesti myös kirurgikoulutukseen, ja koska työvoima liikkuu jatkuvasti enemmän, tulee esiin kysymys koulutuksen harmonisoinnista. ESTES:llä voi tässä olla merkittävä rooli tulevaisuudessa.

Laajempi tavoite Leppäniemellä on ESTES:n asiantuntijuuden ja valistustehtävän vahvistaminen, mutta kuitenkin läpinäkyvästi ja avoimesti.

– Lääkefirmojen tuki esimerkiksi kokouksissa on ollut kovassa syynissä ja se onkin pienentynyt. Jatkossa on mietittävä tarkasti, että minkälainen yhteistyömuoto voi olla paras, läpinäkyvä ja avoin. Siten, että kuka tahansa voi milloin tahansa nähdä, minkälaisia yhteistyösopimukset ovat.

Avoimuuden pitää kuitenkin olla oikeanlaista.

– Esimerkiksi tiedon ja tutkimuksen osalta julkaisuja ja tutkimuksia, muun muassa open access -tyyppisiä julkaisuja, on viime vuosina tullut hurjia määriä. Niiden laatu kuitenkin heittelee ja ESTES:n tehtävänä on mielestäni laadukkaan tiedon vaaliminen. Yhdistyksestä ja sen jäsenverkostoista löytyy mieletön määrä asiantuntijuutta, jonka hyödyntäminen on tärkeää. Mielestäni ESTES olisi olennainen asiantuntija esimerkiksi EU:n mittakaavassa ja silloin, kun EU:ssa esimerkiksi valmistellaan esityksiä tai projekteja, jotka liittyvät traumakirurgiaan.

Vuoden mittaisen presidenttikauden aikana ei tietenkään ihmeitä tehdä, mutta suuntaviivoja on mahdollista asettaa. Suomalaisia traumakirurgeja Leppäniemi kannustaa mukaan ESTES:n toimintaan. Suomen Traumatolgiyhdistys on ESTES:n jäsenjärjestö, mutta viime aikoina myös yksittäiset kirurgit ovat olleet aktiivisia osallistumaan ESTES:n toimintaan.

– Suomalaisten kirurgien osallistuminen on jatkuvassa kasvussa. Hieno uutinen oli, että toukokuun kokouksessa Frankfurtissa oli Töölön osallistujien lisäksi viisi kirurgia Meilahdesta. Se on hyvä asia, että myös pehmopuolen kirurgit kiinnostuvat päivystyskirurgiasta. Yhdessähän potilaita kuitenkin hoidetaan.

ESTES lyhyesti

ESTES_logo_2_pieni– Perustettiin 2007 yhdistämällä Keski- ja Itä-Euroopan alueen kansallisten traumayhdistysten sateenvarjoyhdistys ETS ja päivystyskirurgiaan erikoistunut EATES.

– Yksilöjäseniä 900 ja kansallisia jäsenyhdistyksiä 30, joista suurin Saksan traumayhdistys (6000 jäsentä)

– Omat erikoissektionsa viskeraali-, skeletaali- ja urheilutraumalle, ei-traumaattiselle päivystyskirurgialle sekä katastrofi- ja konfliktikirurgialle. Jäsenet voivat valita jäsenyyden useassakin erityissektiossa.

Nettisivut: www.estesonline.org

Seuraava ESTES:n kongressi Amsterdamissa 10-12.5.2015: www.ectes2015.org